NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

Cine suntem și cum ne puteți contacta

Dermato Byronia 96 SRL este un cabinet medical privat ce ofera servicii medicale si de infrumusetare, ce tin de dermato-venerologie. Avem sediul in Bucureşti, Str. Sold Tina Petre nr 6, sect 3,  înregistrată la Rgistrul Comerţului sub nr. J40/6462/1996, având Cod Unic de Înregistrare 8687849, este deţinătoarea website-ului online e-dermatolog.ro.

Prin intermediul personalului medical, Dermato Byronia 96 SRL prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal: nume şi prenume, sex, telefon, email, date privind starea de sănătate, prin mijloace manuale, destinate mijlocirii serviciilor de sanatate.

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, Dermato Byronia 96 SRL are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră sau un membru al familiei dumneavoastră. Scopul colectării datelor este evidenţa pacienţilor clinicii, necesară pentru efectuarea programărilor şi pentru efectuarea rapidă a programărilor la consulturi ulterioare (scurtarea timpului de aşteptare la telefon) şi pentru uşoara urmărire a antecedentelor medicale ale pacienţilor.

Nu sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele. Însă aceste date sunt necesare pentru scopurile de mai sus. Refuzul dumneavoastră determină imposibilitatea efectuării programării solicitate şi, ca urmare imposibilitatea de a vă oferi serviciile pentru care vă adresati Dermato Byronia 96 SRL.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi nu sunt comunicate altor persoane.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată, la sediul Dermato Byronia 96 SRL. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei. Datele dumneavoastră nu vor fi transferate altui operator.

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil, telefonic sau pe adresa office@e-dermatolog.ro

Observaţie: *orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. *orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit şi fără nici o justificare, la prelucrarea datelor sale personale.

Programarea online – În situaţia în care solicitaţi o programare prin completarea formularelor de pe Site (precum formularul “Programare on-line” ) vă rugăm să vă exprimaţi, prin bifarea căsuţei (Sunt de acord cu prelucrarea datelor mele personale mai sus solicitate şi cu Politica de Confidenţialitate privind Protecţia Datelor cu Caracter Personal) acordul expres şi neechivoc pentru ca, Dermato Byronia 96 SRL să prelucreze datele dumneavoastră personale referitoare la nume, prenume, telefon, e-mail (inclusiv, dar fără a se limita la colectare, înregistrare, utilizare, stocare), în scopul efectuării de servicii medicale. În cazul în care nu vă exprimaţi acordul expres şi neechivoc prin bifarea căsuţei (Sunt de acord cu prelucrarea datelor mele personale mai sus solicitate şi cu Politica de Confidenţialitate privind Protecţia Datelor cu Caracter Personal), Dermato Byronia 96 SRL nu va efectua programarea pe care o solicitaţi. În acest caz, aveţi posibilitatea de a solicita programarea telefonic (la 0722.56.46.32 sau la celelalte numere afişate in rubrica „Contact”) sau prin e-mail.

De asemenea, informaţiile cu caracter personal pe care le furnizaţi cu prilejul programării telefonice, prin e-mail sau în clinică (nume, prenume, telefon, e-mail, data naşterii, simptome, date privind analizele şi investigaţiile efectuate sau pe care doriţi să le efectuaţi, CNP) sunt înregistrate şi prelucrate de Dermato Byronia 96 SRL numai în măsura în care aceste informaţii au fost oferite de dumneavoastră fără nicio constrângere şi cu o prealabilă informare.

GDPR – Regulamentul General privind Protectia Datelor

Incepand cu 25 Mai 2018 Regulamentul 2016/679/UE privind protectia datelor cu caracter personal (General Data Protection Regulation – GDPR) intra in vigoare. Regulamentul are ca scop crearea unui cadru legislativ unic European care sa protejeze persoanele fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si sa reglementeze circulatia acestora.

Dermato Byronia 96 SRL se aliniaza prevederilor GDPR. In acest scop, am trecut prin etape importante de analiza interna si externa, urmate de masuri legale, operationale si tehnice, toate cu scopul unic de conformare la cerintele GDPR.

Dupa cum stii deja, prelucram datele tale cu caracter personal in scop legal si contractual, si numai in masura in care ai fost de acord, in scop de comunicare directa si marketing (adica pentru a te informa despre programari, produsele si serviciile noastre, campanii, etc).

Temeiul prelucrarii datelor tale este dat de prevederile legale aplicabile si/sau de o baza contractuala.

O etapa importanta de consolidare a parteneriatului cu tine este semnarea unui Consimtamant de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personalcare, atunci cand te prezinti la sediul Dermato Byronia 96 SRL. Acesta reprezinta formalizarea optiunilor tale de pana acum si succeed prevederilor si/sau acordurilor formulate in baza legii 667 si atinge termeni, definitii si aspecte specifice GDPR.

Poti citi mai multe detalii despre prelucrarea datelor personale de catre Dermato Byronia 96 SRL.

 Datele personale prelucrate:

 1. nume si prenume;
 2. numar telefon;
 3. adresa de e-mail;
 4. date privind sănătatea,

Scopul prelucrării :

Situațiile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal sunt următoarele:

(I)Pentru prestarea de servicii medicale;

(ii) în legătură cu gestionarea serviciilor medicale prestate ;

(iii) în legătură cu o obligație legală a Dermato Byronia 96 SRL rezultata din lege sau ordin al unei autorități publice.

(iv) in scop de marketing, pentru informare si promovarea acțiunilor Dermato Byronia 96 SRL, în concordanță cu scopul acesteia;

(v)  efectuarea de analize statistice;

(vi)  evaluări ale anumitor aspecte personale referitoare la sanătatea pacientului ( crearea de profiluri); 

III. Temeiul juridic al prelucrării :

În procesul de recrutare și pe perioada executării contractelor de muncă, temeiul juridic este cel prevazut de:

 • 6 alin. 1 lit. b) din GDPR, respectiv „prelucrarea este necesara pentru executarea unui contract la care persoana vizata este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate inainte de incheierea unui contract”;
 • 6 alin. 1 lit. c) din GDPR, respectiv „prelucrarea este necesara in vederea indeplinirii unei obligatii legale care ii revine operatorului” ;
 • interesul legitim al clinicilor Academica cu respectarea dispozitiilor art.5 din GDPR.
 1. Destinatari si categorii de destinatari

Pentru a desfasura activitatile medicale, cat si in indeplinirea obligatiilor legale, Dermato Byronia 96 SRL comunica aceste date catre:

 • La solicitarea expresa: autoritatea judecatoreasca, autoritati publice centrale si locale, politie, notari,.

V.Durata prelucrării:

Prelucrarea este pe durata derulării contractului de prestari servicii medicale. Datele personale vor fi pastrate atat timp cat este necesar pentru scopurile mentionate mai sus sau perioada de timp prevazută de dispozițiile legale în domeniul sănătății, intre 10 si 50 ani in acord cu Nomenclatorul Arhivistic aplicabil la nivelul clinicilor Dermato Byronia 96 SRL.

1.Locul prelucrării datelor cu caracter personal:

Datele sunt colectate, utilizate si stocate in Romania ;

2.Date de contact responsabil cu protecția datelor: office@e-dermatolog.ro;

VII. Drepturile Beneficiarilor

 Dreptul de acces;

Dreptul de acces vă permite sa obtineți din partea noastra o confirmare a faptului că se prelucrează sau nu date personale care vă privesc și ce astfel de date prelucrăm.

Dreptul la rectificare;

Acesta presupune dreptul de a solicita rectificarea sau actualizarea datelor cu caracter personal inexacte sau incomplete care vă privesc sau completarea acestora, atunci cand acestea sunt incomplete, fără întârzieri nejustificate din partea noastră.

Dreptul la stergerea datelor ( dreptul de a fi uitat);

Acesta presupune dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întârzieri nejustificate. Dreptul de a solicita ștergerea datelor va fi aplicabil în anumite circumstanțe, prcum ar fi :

 • când datele personale nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate,
 • datele d-voastra au fost prelucrate ilegal;

Dreptul la restricționarea prelucrării;

Acesta presupune dreptul de a solicita și de a obține restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc, în anumite circumstanțe, precum:

 • atunci când dumneavoastră contestați exactitatea datelor, pe perioada ce ne-ar permite verificarea exactitătii acelor date,
 • datele d-voastră au fost prelucrate ilegal, iar d-voastră vă opuneti ștergerii acestora, solicitand restrictionarea utilizării lor.

Dreptul la opozitie;

Acesta presupune că, în orice moment, aveți dreptul de a vă opune, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării datelor cu caracter personal în anumite circumstante, precum :

 • atunci cand prelucrarea a fost efectuata in interesul nostru legitim sau
 • cand prelucrarea are drept scop marketingul direct, inclusiv crearii de profiluri pe baza respectivelor dispozitii;

Prin acest document  Dermato Byronia 96 SRL isi asuma pe deplin rolul ce decurge din GDPR.

Suntem cu drag la dispozitie pentru informatii suplimentare,

Dermato Byronia 96 SRL